KOMUNIKAT TECHNICZNY  NR1

Maratonu na Orientację KIWON 2022

 

Informacje  ogólne

W tym roku trasa TP 50 przybierze nieco inną formę niż w latach poprzednich.

O godzinie 7:00 rano w sobotę 8 października w Szkole Podstawowej w Lipinkach (baza) odbędzie się odprawa techniczna trasy TP 50. Następnie o godz. 7:20 uczestnicy biegu zostaną z bazy autokarem przewiezieni na miejsce startu, skąd wyruszą na trasę. Meta biegu jest zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Lipinkach. UWAGA – MIEJSCE STARTU I METY SĄ RÓŻNE, DZIELI JE OKOŁO 25 KM W LINII PROSTEJ!!! Prosimy  punktualne przybycie do bazy na godz. 7:00 – spóźnienie na autokar powoduje, że nie będziemy mogli Was dostarczyć na start i będziecie musieli się tam dostać we własnym zakresie.

Start trasy pieszej TP 50 o godz. 8:00.

Trasa w większości biegowa, dominują otwarte przestrzenie, po drodze będzie kilka kompleksów leśnych i większych wzgórz. Teren urozmaicony.

W okolicy znajduje się kilka sklepów w miejscowościach – niektóre nawet przy optymalnym wariancie biegowym. Jak co roku polecam nieść zaopatrzenie na własnych plecach.

Trasa TP 20 w formule bez zmian – start i meta w Szkole Podstawowej w Lipinkach. 09:00 odprawa techniczna trasy TP20, wydawanie map. 09:30 start trasy TP20.

W mojej opinii w obecnej edycji Kiwona trasa TP 50 jest raczej dłuższa i trochę trudniejsza niż standardowo oraz na pewno ciekawsza. Nie spodziewam się, żeby przy założeniu zebrania wszystkich wymaganych punktów zejść poniżej 50 km, ale mogę się mylić.

Trasa TP 20 – przeciwnie. Z racji, że w poprzednich latach TP 20 wykraczało powyżej 20 km i nie wszystkim się podobało, w tym roku ma ona zdecydowanie krótszy wariant optymalny i na pewno będzie szybsza.

Na mapie kolorem fioletowym zakreskowano tereny leśne, na których dokonywana jest ścinka drzew. Wejście na te tereny jest kategorycznie zabronione i będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika, który złamie zakaz.

 

Dojazd.

Baza biegu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej w Lipinkach. Lipinki 48. 38-305 Lipinki(gmina Lipinki, województwo małopolskie) – to samo miejsce co w 2021 roku.

 

Szkoła, nocleg

Szkoła jest na bieżąco użytkowana.

Prysznice są, analogicznie ciepła woda.

Przed szkołą jest parking. Parkingi są również w okolicy do 100 m od szkoły – pod Kościołem oraz Urzędem Gminy w Lipinkach. Prosimy o parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych.

Zapisy rozpoczynamy od 5:00 rano w sobotę, kończymy o godz. 7:00, ale gdyby ktoś z dalszych części naszego kraju miał dojechać wcześniej, to również mu otworzymy J.W razie problemów z wejściem na teren szkoły, prosimy o kontakt z organizatorem – 792001291. Z racji, iż obsługa rajdu/bazy w weekend rajdu przeważnie nie sypia, prosimy o wyrozumiałość i nienadużywanie pory nocnej. Jeżeli macie nieopłacone wpisowe, prosimy o płatność w bazie rajdu gotówką. Zachęcamy osoby, które mają możliwość odebrać pakiet wcześniej, w piątek w godzinach 19-22.00. Unikniemy przed startowego chaosu 😉

W tym roku mamy możliwość zaoferowania noclegu w warunkach turystycznych. Chętnych wraz ze swoim akcesoriami do spania (karimata, śpiwór) zapraszamy do bazy w piątek od godz. 19:00.

 

Posiłek

Na terenie bazy Maratonu dostępna będzie kawa i herbata. Po biegu zapewniamy ciepły posiłek. W sobotę rano planujemy słodki poczęstunek dla Uczestników Maratonu. Zachęcamy do zabrania własnych kubków, sztućców etc. w celu zminimalizowania jednorazowych odpadów.

 

Woda, punkt odżywczy

Na trasie TP50 będzie zlokalizowany jeden punkt odżywczy z wodą pitną i przekąskami. Jego lokalizację wskażemy przy odprawie technicznej, w dniu startu. Jest on również oznaczony na mapie. Woda będzie dostępna w butelkach 5 l, więc prosimy, aby każdy zaopatrzył się w kubek, do którego będzie mógł przelać wodę. Na punkt odżywczy dostarczymy również słodkie przekąski, którymi doładujecie brakujące węglowodany. Dostępna będzie również zupa. Punkt będzie działał w godzinach 10-15.

 

Mapa

Mapa w skali 1:50 tys, wydawnictwo Compass, w formacie A3. Baza biegu oznaczona trójkątem, punkty numerowane i zakreślone okręgami, w dwóch kolorach. Kolor czerwony i niebieski. Miejsce startu nieoznaczone – do wydedukowania.

WAŻNE – uczestnicy trasy TP 20 „zbierają” wszystkie punkty koloru niebieskiego (również czerwono-niebieskie), uczestnicy trasy TP50 – punkty czerwone i czerwono- niebieskie.

NAJWAŻANIEJSZE DLA TRASY TP 50!!!!  – WARUNKIEM UKOŃCZENIA TRASY TP 50 Z KOMPLETEM PUNKTÓW JEST ZEBRANIE 18 PUNKTÓW SPOŚRÓD PUNKTÓW CZERWONYCH ORAZ CZEROWNO – NIEBIESKICH, KTÓRYCH NA MAPIE JEST ŁĄCZNIE 22. TJ. DOPUSZCZALNE JEST POMINIĘCIE 4 PUNKTÓW KONTROLNYCH SPOŚRÓD WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH. WYBÓR PUNKTÓW DO POMINIĘCIA ZALEŻY OD UZNANIA UCZESTNIKA.  

 

Droga krajowa nr 28, jest wykluczona z ruchu, tj. poruszanie się tej drogi jest zakazane dla uczestników biegu, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji. Drogę tą można jedynie przekraczać w wyznaczonych do tego miejscach oraz poruszać się wzdłuż nich po chodnikach, tj. w miejscach gdzie chodnik występuje. Z racji, że w większości przypadków chodniki są jedynie w miejscowościach, zakaz dotyczy większości tych dróg. W ternie zurbanizowanym organizator bezwzględnie zobowiązuje do korzystania z chodników, przejść dla pieszych oraz bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przypominamy o wyposażeniu obowiązkowym, w tym o konieczności posiadania przez uczestników biegu elementów odblaskowych. Złamanie powyższych zakazów przez Uczestnika biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Zabronione jest również przekraczanie rzeki Ropy wpław – tj. poza mostami.

Impreza ma charakter scorelauf. Uczestnicy wybierają samodzielnie przebieg trasy. Koniecznym jest zebranie 18 PK przy trasie TP50 oraz 7 PK przy trasie TP20.

 

Punkty kontrolne

Każdy z punktów kontrolnych oznaczony jest charakterystycznym trójwymiarowym lampionem w kolorze czerwono – białym z elementem odblaskowym. Przy każdym lampionie będzie zamieszczony perforator, którym przebijamy odpowiednie pola oznaczone numerami, na karcie startowej. W wypadku gdyby lampion skradziono, obowiązuje system fotograficznej dokumentacji obecności na punkcie. W takim przypadku, w celu „zaliczenia” punktu koniecznym jest zaprezentowanie fotografii przedstawiającej miejsce charakterystyczne, gdzie punkt kontrolny winien się znajdować oraz zawierać informację, że zdjęcie zrobiono w dniu biegu. Dokumentacja fotograficzna w takim przypadku jest indywidualnie weryfikowana przez Sędziego Głównego.

W przypadku powyższym, tj. braku lampionu lub perforatora, każdy z uczestników, który stwierdzi ten fakt jest zobowiązany powiadomić o nim organizatora – nr. Tel 792001291

Lampiony rozmieszczone będą w miejscach charakterystycznych, chociaż poszukiwanie niektórych może zająć trochę czasu. Lampionów nie ukrywamy, ale staramy się żeby choć część z nich nie była zlokalizowana w miejscach oczywistych. Poszczególne punkty zostaną omówione na odprawie technicznej.

Apelujemy do uczestników o poszanowanie własności prywatnej i nieporuszanie się po terenie, który może zostać przez biegaczy zniszczony – pola rolne. Zakazane jest przechodzenie przez ogrodzenia, a tym bardziej niszczenie ich.

Uczestnicy obowiązani są do respektowania zakazu wchodzenia na teren oznaczony „zakaz wstępu” zarówno w przypadku obiektów publicznych jak i prywatnych.

Punkty oznaczone, jako „KIWON” nie są umieszczone bezpośrednio na Kiwonach, ale w odległości do 10 m od nich. Wskazane KIWONY są własnością prywatną (PGNiG), a zbliżanie się do nich bezpośrednio na odległość mniejszą niż kilka metrów jest zabronione i niebezpieczne. Organizator nie przewiduje punktów stowarzyszonych.

 

Rezygnacja w czasie biegu

Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w biegu w pierwszej kolejności są ZOBOWIĄZANI powiadomić o tym organizatora telefonicznie. Przewidujemy możliwość zwiezienia Uczestników z trasy tylko w wyjątkowych wypadkach i w zależności od posiadanych pojazdów. Koszt to 30 zł od osoby.  Wszyscy Uczestnicy, nawet rezygnujący w trakcie biegu i bez pełnej liczby punktów otrzymają medal  za udział w biegu.

 

Klasyfikacja

O zajętym przez uczestnika miejscu decydować będzie:

  • liczba potwierdzonych punktów kontrolnych (PK) (dla trasy TP 50 od 0 do 18 PK – w zaliczenie więcej niż wymagane 18 PK nie przynosi dodatkowych korzyści w kwalifikacji, w takim przypadku uczestnik który zaliczy więcej niż 18 PK traktowany jest jakby zaliczył 18 PK)
  • w przypadku potwierdzenia takiej samej ich liczby czas pokonania trasy

Przybycie na metę po godzinie jej zamknięcia (upływie limitu czasu) oznacza doliczanie punktów karnych w wymiarze 1 PK za każde rozpoczęte 10 min spóźnienia. W przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik będzie nieklasyfikowany.

 

Parametry tras:

Tp50

18 PK

Odległość azymutalna 38,7 km

Przewyższenia wg wariantu azymutalnego  1500 m

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 52,1 km .

Przewyższenia – ok. 1470 m

 

Tp 20

7pk

Odległość azymutalna – 13,7 km

Przewyższenia wg wariantu azymutalnego  382 m

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 18 km

Przewyższenia wg wariantu optymalnego po mapie  475 m

 

Przedmioty komunikat techniczny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 

Tomasz Duda

Sędzia główny/ Koordynator