Program zawodów

08 października 2022 (sobota)

  • od 5:30- 7:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych;
  • 07:00 odprawa techniczna trasy TP50, wydanie map;
  • 07:20 wyjazd autokarów na trasę TP 50,
  • 08:00 start trasy pieszej TP50,
  • 09:00 odprawa techniczna trasy TP20, wydawanie map;
  • 09:30 start trasy TP20;
  • 10:00 – 20:00 przyjmowanie uczestników na mecie Maratonu;
  • 18:30 zamknięcie trasy TP20;
  • 19:00 dekoracja zwycięzców trasy TP20;
  • 20:00 zamknięcie trasy TP50;
  • 20:30 dekoracja zwycięzców trasy TP50

Planowana godzina startu może być z przyczyn organizacyjnych przesunięta o +/- 10 minut. W przypadku przesunięcia godziny startu limit czasu dla wszystkich tras liczy się od momentu faktycznego wystartowania uczestników na sygnał dany przez Organizatora.

Na wniosek przynajmniej 3 uczestników, którzy na danej trasie ukończyli zawody, Sędzia Główny Rajdu po konsultacji z Kierownikiem Rajdu może podjęć decyzję o przeprowadzeniu wcześniejszej dekoracji zwycięzców na danej trasie.