Program zawodów

7 października 2023 (sobota)

   • od 5:00- 7:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych;
   • 7:00 odprawa techniczna trasy TP50, wydanie map;
   • 7:20 wyjazd autokaru na trase TP 50,
   • 08:00 start trasy pieszej TP50,
   • 09:00 odprawa techniczna trasy TP25, wydawanie map;
   • 09:30 start trasy TP20;
   • 09:45 odprawa techniczna trasy TP10, wydawanie map;
   • 10:00 start trasy TP10;
   • 10:00 – 20:00 przyjmowanie uczestników na mecie Maratonu;
   • 16:00 zamknięcie trasy TP10
   • 17:30 zamknięcie trasy TP25;
   • 19:00 dekoracja zwycięzców trasy TP25;
   • 20:00 zamknięcie trasy TP50;
   • 20:30 dekoracja zwycięzców trasy TP50

Planowana godzina startu może być z przyczyn organizacyjnych przesunięta o +/- 10 minut. W przypadku przesunięcia godziny startu limit czasu dla wszystkich tras liczy się od momentu faktycznego wystartowania uczestników na sygnał dany przez Organizatora.

Na wniosek przynajmniej 3 uczestników, którzy na danej trasie ukończyli zawody, Sędzia Główny Rajdu po konsultacji z Kierownikiem Rajdu może podjęć decyzję o przeprowadzeniu wcześniejszej dekoracji zwycięzców na danej trasie.