KOMUNIKAT TECHNICZNY  NR1

Maratonu na Orientację KIWON 2019

Informacje  ogólne

Tak, jak i w roku poprzednim obchód punktów podczas weekendu 21-22 września pokazał, że warunki biegowe są bardzo dobre. Błota niewiele, niski poziom wody w strumieniach, roślinność jeszcze bujna. Dominuje letnia zieleń, z dnia na dzień lasy nabierają kolorów jesieni. 

W okolicy znajduje się niewiele sklepów – w Foluszu, Wapiennym, jednak są to sklepy o niepewnych godzinach otwarcia, małe, lokalne, punkty położone są raczej w miejscach odludnych i nie polecam liczyć na zaopatrzenie z zewnątrz. Chociaż rzeczy pierwszej potrzeby jak chleb i piwo są dostępne, to generalnie trzeba nastawić się na własny prowiant 

Dojazd.

Analogicznie jak przed rokiem, impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rozdzielu – Rozdziele 50a (gmina Lipinki, województwo małopolskie).  Koordynaty GPS to – 49°38’31.8″N 21°17’29.9″E   ( 49.642169, 21.291637 ). 

Prosimy o kierowanie się na Gorlice, następnie drogą wojewódzką nr 993 na Duklę. W Rozdzielu skręcamy w drogę gminną na południe, przy znaku na „Wapienne”. Szkoła to żółty budynek z czerwonym dachem. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami. 

W razie potrzeby transportu na Rajd z okolicy do 20 km (np. z Gorlic) jest możliwość skorzystania z podwózki przez organizatora, w zależności od jego możliwości dysponowania wolnym pojazdem. Cena to 20 zł od osoby. 

Wpłaty, ubezpieczenie

Na uczestników oczekujemy od godz. 18:00 w piątek 11 października. Zapisy i wpłaty możliwe również w sobotę rano, bezpośrednio przed biegiem. UWAGA! Jeżeli opłata startowa nie trafi na rachunek Towarzystwa do czwartku 10 października, nie zapewniamy ubezpieczenia NNW, które otrzymają wszyscy Uczestnicy zapisani i „opłaceni” do tego momentu. Niestety, ale ubezpieczenie, aby obowiązywało w dniu Maratonu, musi zostać wykupione najpóźniej w piątek. Dodatkowo ubezpieczyciel w tym roku przewidział bardziej skomplikowany sposób ewidencjonowania ubezpieczonych, co zmusza nas do posiadania listy uczestników najpóźniej w piątek rano. 

Nocleg, szkoła.

Zapewniamy dwa noclegi w warunkach turystycznych na salach szkolnych, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Koniecznym jest zabranie śpiworów i karimat. Szkoła nie jest na bieżąco użytkowana, a w konsekwencji i nieogrzewana. Na zewnątrz jest relatywnie ciepło, jednak osoby ciepłolubne powinny wziąć pod uwagę okoliczność braku ogrzewania. Prysznic jest, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu ciepłą wodę. 

Przed szkołą jest parking, niewielki, ale jakoś musimy się pomieścić ☺. 

Od piątku i godz. 18:00 do niedzieli rano baza będzie otwarta właściwie całą dobę. W razie problemów z wejściem na teren szkoły, prosimy o kontakt z organizatorem – 792001291. Z racji iż obsługa rajdu/bazy w weekend rajdu przeważnie nie sypia, prosimy o wyrozumiałość i nienadużywanie pory nocnej. 

Posiłek

Na terenie bazy Maratonu dostępna będzie kawa i herbata. Po biegu zapewniamy ciepły posiłek. W sobotę rano planujemy słodki poczęstunek dla Uczestników Maratonu. 

Woda, punkt odżywczy

Na trasie TP50 będzie zlokalizowany przynajmniej jeden punkt odżywczy z wodą pitną. Ze względów oczywistych jego lokalizację wskażemy przy odprawie technicznej, w dniu startu. Woda będzie dostępna w butelkach 5 l, więc prosimy, aby każdy zaopatrzył się w kubek, do którego będzie mógł przelać wodę. Na punkt odżywczy dostarczymy również słodkie przekąski, którymi doładujecie brakujące węglowodany. 

Mapa

Mapa w skali 1:50 tys, wydawnictwo Compass. Baza biegu oznaczona trójkątem, punkty numerowane i zakreślone okręgami, w dwóch kolorach. Kolor czerwony i niebieski.

WAŻNE – uczestnicy trasy TP 20 „zbierają” punkty koloru niebieskiego, uczestnicy trasy TP50 – punkty czerwone.

Droga wojewódzka Gorlice – Dukla przekreślona jest czerwonymi krzyżami, tj. poruszanie się wzdłuż tej drogi jest zakazane dla uczestników biegu, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji. Dopuszczalnym jest jedynie przekraczanie ww. trasy. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom biegu. Jeden z odcinków trasy TP50 będzie przebiegał przez teren Magurskiego Parku Narodowego.  Uczestnicy biegu w ramach opłaty startowej maja opłacony wstęp do Parku w dniu 12 października 2019 roku. W Magurskim Parku Narodowym obowiązuje Regulamin – http://www.magurskipn.pl/index.php?d=artykul&kat=67&art=735 , którego muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy biegu, w szczególności w zakresie poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych. Złamanie powyższego przez Uczestnika biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. 

Impreza ma charakter scorelauf. Uczestnicy wybierają samodzielnie przebieg trasy. Koniecznym jest zebranie wszystkich punktów na trasie – 17 przy TP50 oraz 8 przy trasie TP20.

Punkty kontrolne

Każdy z punktów kontrolnych oznaczony jest charakterystycznym trójwymiarowym lampionem w kolorze czerwono – białym z elementem odblaskowym. Przy każdym lampionie będzie zamieszczony perforator, którym przebijamy odpowiednie pola oznaczone numerami, na karcie startowej. W wypadku gdyby lampion skradziono, obowiązuje system fotograficznej dokumentacji obecności na punkcie. W takim przypadku, w celu „zaliczenia” punktu koniecznym jest zaprezentowanie fotografii przedstawiającej miejsce charakterystyczne, gdzie punkt kontrolny winien się znajdować oraz zawierać informację, że zdjęcie zrobiono w dniu biegu. Dokumentacja fotograficzna w takim przypadku jest indywidualnie weryfikowana przez Sędziego Głównego.

W przypadku powyższym, tj. braku lampionu lub perforatora, każdy z uczestników, który stwierdzi ten fakt jest zobowiązany powiadomić o nim organizatora – nr. Tel 792001291

Lampiony rozmieszczone będą w miejscach charakterystycznych, chociaż poszukiwanie niektórych może zająć trochę czasu. Lampionów nie ukrywamy, ale staramy się żeby choć część z nich nie była zlokalizowana w miejscach oczywistych. Poszczególne punkty zostaną omówione na odprawie technicznej. 

Apelujemy do uczestników o poszanowanie własności prywatnej i nieporuszanie się po terenie, który może zostać przez biegaczy zniszczony – pola rolne. Zakazane jest przechodzenie przez ogrodzenia, a tym bardziej niszczenie ich. 

Punkty oznaczone, jako „KIWON” nie są umieszczone bezpośrednio na Kiwonach, ale w odległości do 10 m od nich. Wskazane KIWONY są własnością prywatną (PGNiG), a zbliżanie się do nich bezpośrednio na odległość mniejszą niż kilka metrów jest zabronione i niebezpieczne. Organizator nie przewiduje punktów stowarzyszonych.

Rezygnacja w czasie biegu

Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w biegu w pierwszej kolejności są ZOBOWIĄZANI powiadomić o tym organizatora telefonicznie. Przewidujemy możliwość zwiezienia Uczestników z trasy w zależności od posiadanych pojazdów. Koszt to 20 zł od osoby.  Wszyscy Uczestnicy, nawet rezygnujący w trakcie biegu i bez pełnej liczby punktów otrzymają medal i dyplom za udział w biegu.

Klasyfikacja

O zajętym przez uczestnika miejscu decydować będzie: 

  1. liczba potwierdzonych punktów kontrolnych (PK)
  2.  w przypadku potwierdzenia takiej samej ich liczby czas pokonania trasy 

Przybycie na metę po godzinie jej zamknięcia (upływie limitu czasu) oznacza doliczanie punktów karnych w wymiarze 1 PK za każde rozpoczęte 10 min spóźnienia. W przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik będzie nieklasyfikowany.

Parametry tras:

TP50:

Odległość azymutalna pomiędzy punktami – 37,3 km

Długość trasy wg. Wariantu organizatora – 48 km

Przewyższenia wg. Gps – 1700 m 

TP20:

Odległość azymutalna pomiędzy punktami – 14,65 km

Długość trasy wg. Wariantu organizatora – 18 km

Przewyższenia wg. Gps – 550 m 

Tomasz Duda

Sędzia główny/ Koordynator 

Przedmioty komunikat techniczny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.