Witajcie, zgodnie z zapowiedziami publikujemy komunikat techniczny przed biegiem. Wybaczcie za lekkie spóźnienie, ale liczba rzeczy do zrobienia absorbuje nas w pełnym wymiarze i nie wszystko udaje się zrobić wtedy, kiedy byśmy chcieli.

KOMUNIKAT TECHNICZNY  NR1

Maratonu na Orientację KIWON 2018

 

Informacje  ogólne

Obchód punktów podczas ostatniego weekendu pokazał, że warunki biegowe są bardzo dobre. Błota niewiele, niski poziom wody w strumieniach, roślinność jeszcze bujna. Wydaje mi się, że do czasu biegu zbyt dużo liści nie opadnie. Ze względu na bogaty koloryt, poszukiwania czerwonych lampionów będą niewątpliwie trudniejsze niż np. w środku lata.

W okolicy znajduje się niewiele sklepów – w Męcinie, ew. Małastowie, Wapiennym, jednak są to sklepy o niepewnych godzinach otwarcia, małe, lokalne, punkty położone są raczej w miejscach odludnych i nie polecam liczyć na zaopatrzenie z zewnątrz. Trzeba nastawić się na samowystarczalność.

 

Dojazd.

Analogicznie jak przed rokiem, impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rozdzielu – Rozdziele 50a (gmina Lipinki, województwo małopolskie).  Koordynaty GPS to – 49°38’31.8″N 21°17’29.9″E   (  49.642169, 21.291637 ).

Prosimy o kierowanie się na Gorlice, następnie drogą wojewódzką nr 993 na Duklę. W Rozdzielu skręcamy w drogę gminną na południe, przy znaku na „Wapienne”. Szkoła to żółty budynek z czerwonym dachem. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami.

W razie potrzeby transportu na Rajd z okolicy do 20 km (np. z Gorlic) jest możliwość skorzystania z podwózki przez organizatora, w zależności od jego możliwości Dysponowania wolnym pojazdem. Cena to 25 zł od osoby.

Wpłaty, ubezpieczenie

Na uczestników oczekujemy od godz. 18:00 w piątek 12 października. Zapisy i wpłaty możliwe również w sobotę rano, bezpośrednio przed biegiem. UWAGA! Jeżeli opłata startowa nie trafi na rachunek Towarzystwa do piątku, nie zapewniamy ubezpieczenia NNW, które otrzymają wszyscy Uczestnicy zapisani i „opłaceni” do tego momentu. Niestety, ale ubezpieczenie aby było obowiązywało, musi zostać wykupione najpóźniej w piątek.

 

Nocleg, szkoła.

Zapewniamy dwa noclegi w warunkach turystycznych na salach szkolnych, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Koniecznym jest zabranie śpiworów i karimat. Szkoła nie jest na bieżąco użytkowana, a w konsekwencji i nieogrzewana. Na zewnątrz nie jest jeszcze bardzo zimno, jednak osoby ciepłolubne powinny wziąć pod uwagę tą okoliczność. Prysznic jest, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu ciepłą wodę.

Przed szkołą jest parking, niewielki, ale jakoś musimy się pomieścić J.

Od piątku i godz. 18:00 do niedzieli rano baza będzie otwarta właściwie całą dobę. W razie problemów z wejściem na teren szkoły, prosimy o kontakt z organizatorem. Z racji iż obsługa rajdu/bazy w weekend rajdu przeważnie nie sypia, prosimy o wyrozumiałość i nienadużywanie pory nocnej.

 

Posiłek

Na terenie bazy Maratonu dostępna będzie kawa i herbata. Po biegu zapewniamy ciepły posiłek.

 

Woda

Na trasie będzie przynajmniej jeden punkt z wodą pitną. Ze względów oczywistych jego lokalizację wskażemy przy odprawie technicznej. Woda będzie dostępna w butelkach 5 l, więc prosimy, aby każdy zaopatrzył się w kubek, do którego będzie mógł przelać wodę.

 

Mapa

Mapa w skali 1:50 tys. Baza biegu oznaczona trójkątem, punkty numerowane i zakreślone okręgami, w dwóch kolorach. Kolor czerwony i niebieski.

WAŻNE – uczestnicy trasy TP 15 „zbierają” punkty koloru niebieskiego, uczestnicy trasy TP50 – punkty niebieskie i czerwone.

Drogi wojewódzkie przekreślone są czerwonymi krzyżami, tj. poruszanie się tymi drogami jest zakazane dla uczestników biegu, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji, Dopuszczalnym jest jedynie przekraczanie ww. tras, ale nie bieganie wzdłuż dróg. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom biegu.

Impreza ma charakter scorelauf. Uczestnicy wybierają samodzielnie przebieg trasy. Koniecznym jest zebranie wszystkich punktów na trasie – 14 przy TP50 oraz 6 przy trasie TP15.

 

Punkty kontrolne

Każdy z punktów kontrolnych oznaczony jest charakterystycznym lampionem w kolorze czerwono – białym z elementem odblaskowym. Przy każdym lampionie będzie zamieszczony perforator, którym przebijamy odpowiednie pola oznaczone numerami, na karcie startowej. W wypadku gdyby lampion skradziono, obowiązuje system fotograficznej dokumentacji obecności na punkcie. W takim przypadku, w celu „zaliczenia” punktu koniecznym jest zaprezentowanie fotografii przedstawiającej miejsce charakterystyczne, gdzie punkt kontrolny winien się znajdować oraz zawierać informację, że zdjęcie zrobiono w dniu biegu. Dokumentacja fotograficzna w takim przypadku jest indywidualnie weryfikowana przez Sędziego Głównego.

W przypadku powyższym, tj. braku lampionu lub perforatora, każdy z uczestników, który stwierdzi ten fakt jest zobowiązany powiadomić o nim organizatora.

Lampiony rozmieszczone będą w miejscach charakterystycznych, chociaż poszukiwanie niektórych może zająć trochę czasu. Lampionów nie ukrywamy, ale staramy się żeby choć część z nich nie była w miejscach oczywistych. Poszczególne punkty zostaną omówione na odprawie technicznej.

Apelujemy do uczestników o poszanowanie własności prywatnej i nieporuszanie się po terenie, który może zostać przez biegaczy zniszczony – pola rolne. Zakazane jest przechodzenie przez ogrodzenia, a tym bardziej niszczenie ich.

Punkty oznaczone, jako „KIWON” nie są umieszczone bezpośrednio na Kiwonach, ale w odległości do 10 m od nich. Wskazane KIWONY są własnością prywatną (z tego o wiem PGNiG), a zbliżanie się do nich bezpośrednio na odległość mniejszą niż kilka metrów jest zabronione i niebezpieczne. Przy odprawie technicznej uczestnicy zostaną poinformowani nazwach Kiwonów, przy których umieszczone zostały punkty.

Organizator nie przewiduje punktów stowarzyszonych.

 

Rezygnacja w czasie biegu

Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w biegu w pierwszej kolejności są ZOBOWIĄZANI powiadomić o tym organizatora telefonicznie. Przewidujemy możliwość zwiezienia Uczestników z trasy w zależności od posiadanych pojazdów. Koszt to 25 zł od osoby.  Wszyscy Uczestnicy, nawet rezygnujący w trakcie biegu i bez pełnej liczby punktów otrzymają medal i dyplom za udział w biegu.

 

Klasyfikacja

O zajętym przez uczestnika miejscu decydować będzie:

  • liczba potwierdzonych PK
  • w przypadku potwierdzenia takiej samej ich liczby czas pokonania trasy powiększony o kary czasowe

Przybycie na metę po godzinie jej zamknięcia (upływie limitu czasu) oznacza doliczanie kary czasowej w wysokości 10 godzin.

Za błędy popełnione na trasie przewiduje się kary czasowe, które doliczać się będzie do czasu pokonania trasy:

– za brak każdego pkt. Kontrolnego – 3 h;

– błędne oznaczenie punktu kontrolnego na karcie startowej – 30 min.

 

Tomasz Duda

Sędzia główny/ Koordynator

 

 

 

Przedmioty komunikat techniczny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.