KOMUNIKAT TECHNICZNY  NR1

Maratonu na Orientację KIWON 2023


Informacje  ogólne

 

W tym roku trasa TP 50 przybierze nieco inną formę niż w latach 2017-2021, a podobną do tej z poprzedniego roku J

O godzinie 7:00 rano w sobotę 7 października w Szkole Podstawowej w Lipinkach (baza) odbędzie się odprawa techniczna trasy TP 50. Następnie o godz. 7:20 uczestnicy biegu zostaną z bazy autokarem przewiezieni na miejsce startu, skąd wyruszą na trasę. Meta biegu jest zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Lipinkach. UWAGA – MIEJSCE STARTU I METY SĄ RÓŻNE, DZIELI JE OKOŁO 25 KM W LINII PROSTEJ!!! Prosimy  punktualne przybycie do bazy na godz. 7:00 – spóźnienie na autokar powoduje, że nie będziemy mogli Was dostarczyć na start i będziecie musieli się tam dostać we własnym zakresie.

Start trasy pieszej TP 50 o godz. 8:00.

Trasa w większości biegowa, dominują otwarte przestrzenie, po drodze będzie kilka kompleksów leśnych. Teren urozmaicony, po trasie wzgórza nie przekraczające 600 m npm, sporo miejsc widokowych.  Trasa w większości przebiegać będzie przez tereny Pogórza Karpackiego, ale zahaczymy również o Beskid Niski. Trasa TP 50 będzie przebiegała częściowo po nieznanych wam do tej pory z poprzednich edycji terenach.

W okolicy znajduje się kilka sklepów w miejscowościach – niektóre nawet przy optymalnym wariancie biegowym. Jak co roku polecam nieść zaopatrzenie na własnych plecach.

 

Trasa TP 25 w formule bez zmian – scorelauf, start i meta w Szkole Podstawowej w Lipinkach. 09:00 odprawa techniczna trasy TP25, wydawanie map. 09:30 start trasy TP25. Trasa będzie zlokalizowana na terenie Pogórza Karpackiego.

Nowa trasa TP 10 w formule odpowiadającej TP 25, tyle, że krótsza, start i meta w Szkole Podstawowej w Lipinkach. 09:45 odprawa techniczna trasy TP10, wydawanie map. 10:00 start trasy TP 10. Otwarte przestrzenie i jeden kompleks leśny.

 


Dojazd.

Baza biegu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej w Lipinkach. Lipinki 48. 38-305 Lipinki(gmina Lipinki, województwo małopolskie) – to samo miejsce co w 2021 i 2022 roku.

 

Szkoła, nocleg

Szkoła jest na bieżąco użytkowana.

Prysznice są, analogicznie ciepła woda. Tak jak w latach poprzednich – miejsce jest Wam dobrze znane i mam nadzieję – lubiane J

Przed szkołą jest parking. Parkingi są również w okolicy do 100 m od szkoły – pod kościołem oraz Urzędem Gminy w Lipinkach. Prosimy o parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych.

Zapisy rozpoczynamy od 5:00 rano w sobotę, kończymy o godz. 7:00, ale gdyby ktoś z dalszych części naszego kraju miał dojechać wcześniej, to również mu otworzymy J.W razie problemów z wejściem na teren szkoły, prosimy o kontakt z sędzią głównym – 792001291. Z racji, iż obsługa rajdu/bazy w weekend rajdu przeważnie długo nie sypia, prosimy o wyrozumiałość i nienadużywanie pory nocnej. Jeżeli macie nieopłacone wpisowe, prosimy o płatność w bazie rajdu gotówką. Zachęcamy osoby, które mają możliwość odebrać pakiet wcześniej, w piątek w godzinach 19-22.00. Unikniemy przed startowego chaosu 😉

W tym roku mamy możliwość zaoferowania noclegu w warunkach turystycznych. Chętnych wraz ze swoim akcesoriami do spania (karimata, śpiwór) zapraszamy do bazy w piątek od godz. 19:00.

 

Posiłek

Na terenie bazy Maratonu dostępna będzie kawa i herbata. Po biegu zapewniamy ciepły posiłek. W sobotę rano planujemy słodki poczęstunek dla Uczestników Maratonu. Zachęcamy do zabrania własnych kubków, sztućców etc. w celu zminimalizowania jednorazowych odpadów.

 

Woda, punkt odżywczy

Na trasie TP50 i TP 25 będzie zlokalizowany jeden punkt odżywczy z wodą pitną i przekąskami. Jego lokalizację wskażemy przy odprawie technicznej, w dniu startu. Jest on również oznaczony na mapie. Woda będzie dostępna w butelkach 5 l, więc prosimy, aby każdy zaopatrzył się w kubek, do którego będzie mógł przelać wodę. Na punkt odżywczy dostarczymy również słodkie przekąski, którymi doładujecie brakujące węglowodany. Punkt będzie działał w godzinach 10:00 -18:00.


Mapa

W tym roku mapa będzie pochodziła z serwisu Geoportal. Będą dwie mapy – jedna w skali 1:10000, aktualnośc na rok 1962 oraz druga w skali 1:50000, aktualmność na rok 1992 w formacie A3. Baza biegu oznaczona jest trójkątem, punkty numerowane i zakreślone okręgami, w trzech kolorach. Kolor czerwony, zielony i niebieski.

Uczestnicy tras TP50 i TP25 dostaną dwie mapy, uczestnyc trasy TP 10 – jedną.

Uczestnicy poszczególnych tras zbierają punkty kontrolne oznaczone okręgami w następujących kolorach:

TP50 – kolor czerwony (jak co roku)

TP25 – kolor niebieski

TP10 – kolor zielony

 

Miejsce startu trasy TP oznaczone czerwonym kwadratem.

 

NAJWAŻANIEJSZE DLA TRASY TP 50!  – WARUNKIEM UKOŃCZENIA TRASY TP 50 Z KOMPLETEM PUNKTÓW JEST:

– ZEBRANIE 4 KONKRETNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH Z MAPY 1:10000, OZNCZONYCH CZERWONYMI OKRĘGAMI ORAZ 15 PUNKTÓW KONTROLNYCH Z MAPY 1:50000 SPOŚRÓD WSZYSTKICH PUNKTÓW, KTÓRYCH NA TEJ MAPIE JEST ŁĄCZNIE 19. TJ. DOPUSZCZALNE JEST POMINIĘCIE 4 PUNKTÓW KONTROLNYCH SPOŚRÓD WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH NA MAPIE 1:50000. WYBÓR PUNKTÓW DO POMINIĘCIA ZALEŻY OD UZNANIA UCZESTNIKA.  

 

NAJWAŻANIEJSZE DLA TRASY TP 25!  – WARUNKIEM UKOŃCZENIA TRASY TP 25 Z KOMPLETEM PUNKTÓW JEST:

– ZEBRANIE 7 KONKRETNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH Z MAPY 1:10000, OZNCZONYCH NIEBIESKIMI OKRĘGAMI ORAZ 5 KONKRETNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH Z MAPY 1:50000 OZNCZONYCH NIEBIESKIMI OKRĘGAMI.

 

NAJWAŻANIEJSZE DLA TRASY TP 10!  – WARUNKIEM UKOŃCZENIA TRASY TP10 Z KOMPLETEM PUNKTÓW JEST:

– ZEBRANIE WSZYSTKICH 10 PUNKTÓW KONTROLNYCH Z MAPY 1:10000, OZNCZONYCH ZIELONYMI OKRĘGAMI

Impreza ma charakter scorelauf. Uczestnicy wybierają samodzielnie przebieg trasy. Koniecznym jest zebranie łącznie:

– 19 PK przy trasie TP50 (4 + 15)

– 12 PK przy trasie TP25 (7 + 5)

– 10 PK przy trasie TP 10

 

Punkty kontrolne

Każdy z punktów kontrolnych oznaczony jest charakterystycznym trójwymiarowym lampionem w kolorze czerwono – białym z elementem odblaskowym. Przy każdym lampionie będzie zamieszczony perforator, którym przebijamy odpowiednie pola oznaczone numerami, na karcie startowej. W wypadku gdyby lampion skradziono, obowiązuje system fotograficznej dokumentacji obecności na punkcie. W takim przypadku, w celu „zaliczenia” punktu koniecznym jest zaprezentowanie fotografii przedstawiającej miejsce charakterystyczne, gdzie punkt kontrolny winien się znajdować oraz zawierać informację, że zdjęcie zrobiono w dniu biegu. Dokumentacja fotograficzna w takim przypadku jest indywidualnie weryfikowana przez Sędziego Głównego.

W przypadku powyższym, tj. braku lampionu lub perforatora, każdy z uczestników, który stwierdzi ten fakt jest zobowiązany powiadomić o nim sędziego głównego – nr. Tel 792001291

Lampiony rozmieszczone będą w miejscach charakterystycznych, chociaż poszukiwanie niektórych może zająć trochę czasu. Lampionów nie ukrywamy, ale staramy się żeby choć część z nich nie była zlokalizowana w miejscach oczywistych. Poszczególne punkty zostaną omówione na odprawie technicznej.

Apelujemy do uczestników o poszanowanie własności prywatnej i nieporuszanie się po terenie, który może zostać przez biegaczy zniszczony – pola rolne. Zakazane jest przechodzenie przez ogrodzenia, a tym bardziej niszczenie ich.

Uczestnicy obowiązani są do respektowania zakazu wchodzenia na teren oznaczony „zakaz wstępu” zarówno w przypadku obiektów publicznych jak i prywatnych.

Punkty oznaczone, jako „KIWON” nie są umieszczone bezpośrednio na Kiwonach, ale w odległości do 10 m od nich. Wskazane KIWONY są własnością prywatną, a zbliżanie się do nich bezpośrednio na odległość mniejszą niż kilka metrów jest zabronione i niebezpieczne. Organizator nie przewiduje punktów stowarzyszonych.

 

Rezygnacja w czasie biegu

Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w biegu w pierwszej kolejności są ZOBOWIĄZANI powiadomić o tym organizatora telefonicznie. Przewidujemy możliwość zwiezienia Uczestników z trasy tylko w wyjątkowych wypadkach i w zależności od posiadanych pojazdów. Koszt to 30 zł od osoby.  Wszyscy Uczestnicy, nawet rezygnujący w trakcie biegu i bez pełnej liczby punktów otrzymają medal  za udział w biegu.

Droga wojewódzka nr 993 (Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla), jest wykluczona z ruchu, tj. poruszanie się wzdłuż tej drogi jest zakazane dla uczestników biegu, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji. Drogę tą można jedynie przekraczać oraz poruszać się wzdłuż nich po chodnikach, tj. w miejscach gdzie chodnik występuje. Z racji, że w większości przypadków chodniki są jedynie w miejscowościach, zakaz dotyczy większości tej drogi. W ternie zurbanizowanym organizator bezwzględnie zobowiązuje do korzystania z chodników, przejść dla pieszych oraz bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przypominamy o wyposażeniu obowiązkowym, w tym o konieczności posiadania przez uczestników biegu elementów odblaskowych. Złamanie powyższych zakazów przez Uczestnika biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.


Klasyfikacja

O zajętym przez uczestnika miejscu decydować będzie:

  • liczba przypisanych do danej trasy potwierdzonych punktów kontrolnych (PK) (dla trasy TP 50 od 0 do 19 PK – w zaliczenie więcej niż wymagane 19 PK nie przynosi dodatkowych korzyści w kwalifikacji, w takim przypadku uczestnik który zaliczy więcej niż 19 PK traktowany jest jakby zaliczył 19 PK).
  • w przypadku potwierdzenia takiej samej ich liczby czas pokonania trasy

Przybycie na metę po godzinie jej zamknięcia (upływie limitu czasu) oznacza doliczanie punktów karnych w wymiarze 1 PK za każde rozpoczęte 10 min spóźnienia. W przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik będzie nieklasyfikowany.

 

Parametry tras:

Tp50

19 PK

Odległość azymutalna 38 km

Przewyższenia wg wariantu azymutalnego  1000 m

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 49,5 km .

Przewyższenia – ok. 1100 m

 

Tp 25

12pk

Odległość azymutalna – 17,9 km

Przewyższenia wg wariantu azymutalnego  480 m

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 23,5 km

Przewyższenia wg wariantu optymalnego po mapie  570 m

 

Tp 10

9pk

Odległość azymutalna – 7,56 km

Przewyższenia wg wariantu azymutalnego  210 m

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 10 km

Przewyższenia wg wariantu optymalnego po mapie  250 m


Przedmioty komunikat techniczny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.

Tomasz Duda

Sędzia główny/ Koordynator