KOMUNIKAT TECHNICZNY  NR1

Maratonu na Orientację KIWON 2021

 

Informacje  ogólne

Warunki biegowe są rewelacyjne, wg. Stanu na dzień 28 września 2021. Na trasie błota niewiele, niski poziom wody w strumieniach, roślinność jeszcze zielona i bujna, ale już delikatnie przerzedzona. Trasa w większości biegowa, dominują otwarte przestrzenia, po drodze będzie kilka kompleksów leśnych i większych wzgórz oraz jeden teren zurbanizowany.

W okolicy znajduje się relatywnie dużo sklepów w miejscowościach – niektóre nawet przy optymalnym wariancie biegowym. Jak co roku polecam nieść zaopatrzenie na własnych plecach.

Dojazd.

Impreza odbędzie się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lipinkach. Lipinki 48. 38-305 Lipinki(gmina Lipinki, województwo małopolskie).

Szkoła

Szkoła jest na bieżąco użytkowana. Prysznice są, analogicznie ciepła woda.

Udostępnione zostanie 1 wejście bezpośrednio na salę gimnastyczne, które znajduję się za głównym wejściem do szkoły, od strony wschodniej obok boiska do koszykówki.  Wejście na teren szkoły i boiska możliwe jest od dwóch stron, wschodniej i zachodniej

W okolicy znajduje się kilka parkingów (zaznaczone czerwonymi kwadratami na załączonym rysunku). Najmniejszy obok szkoły od wschodu. Największy pod Kościołem oraz nieco mniejszy pod Urzędem Gminy. Prosimy o parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych.

Zapisy rozpoczynamy od 5:00 rano w sobotę, ale gdyby ktoś z dalszych części naszego kraju miał dojechać wcześniej, to również mu otworzymy J.W razie problemów z wejściem na teren szkoły, prosimy o kontakt z organizatorem – 792001291. Z racji, iż obsługa rajdu/bazy w weekend rajdu przeważnie nie sypia, prosimy o wyrozumiałość i nienadużywanie pory nocnej. Zachęcamy osoby, które mają możliwość odebrać pakiet wcześniej, w piątek w godzinach 18-22.00. Unikniemy przed startowego chaosu 😉

Posiłek

Na terenie bazy Maratonu dostępna będzie kawa i herbata. Po biegu zapewniamy ciepły posiłek. W sobotę rano planujemy słodki poczęstunek dla Uczestników Maratonu. Zachęcamy do zabrania własnych kubków, sztućców etc. w celu zminimalizowania jednorazowych odpadów.

Woda, punkt odżywczy

Na trasie TP50 będzie zlokalizowany przynajmniej jeden punkt odżywczy z wodą pitną. Jego lokalizację wskażemy przy odprawie technicznej, w dniu startu. Woda będzie dostępna w butelkach 5 l, więc prosimy, aby każdy zaopatrzył się w kubek, do którego będzie mógł przelać wodę. Na punkt odżywczy dostarczymy również słodkie przekąski, którymi doładujecie brakujące węglowodany.

Mapa

Mapa w skali 1:50 tys, wydawnictwo Compass, w formacie A3. Baza biegu oznaczona trójkątem, punkty numerowane i zakreślone okręgami, w dwóch kolorach. Kolor czerwony i niebieski.

WAŻNE – uczestnicy trasy TP 20 „zbierają” punkty koloru niebieskiego, uczestnicy trasy TP50 – punkty czerwone i niebieskie, tj. wszystkie 18 punktów na mapie.

Droga krajowa nr 28, jka również drogi wojewódzkie nr 977 i 973 przekreślone zostały czerwonymi krzyżami, tj. poruszanie się wzdłuż tych dróg na odcinkach pozbawionych chodnika jest zakazane dla uczestników biegu, pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji. Drogi te można jedynie przekraczać w wyznaczonych do tego miejscach oraz poruszać się wzdłuż nich po chodnikach, tj. w miejscach gdzie chodnik występuje. Z racji, że w większości przypadków chodniki są jedynie w miejscowościach, zakaz dotyczy większości tych dróg. W ternie zurbanizowanym organizator bezwzględnie zobowiązuje do korzystania z chodników, przejść dla pieszych oraz bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przypominamy o wyposażeniu obowiązkowym, w tym o konieczności posiadania przez uczestników biegu elementów odblaskowych. Złamanie powyższych zakazów przez Uczestnika biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Impreza ma charakter scorelauf. Uczestnicy wybierają samodzielnie przebieg trasy. Koniecznym jest zebranie wszystkich punktów na trasie – 18 przy TP50 oraz 7 przy trasie TP20.

Punkty kontrolne

Każdy z punktów kontrolnych oznaczony jest charakterystycznym trójwymiarowym lampionem w kolorze czerwono – białym z elementem odblaskowym. Przy każdym lampionie będzie zamieszczony perforator, którym przebijamy odpowiednie pola oznaczone numerami, na karcie startowej. W wypadku gdyby lampion skradziono, obowiązuje system fotograficznej dokumentacji obecności na punkcie. W takim przypadku, w celu „zaliczenia” punktu koniecznym jest zaprezentowanie fotografii przedstawiającej miejsce charakterystyczne, gdzie punkt kontrolny winien się znajdować oraz zawierać informację, że zdjęcie zrobiono w dniu biegu. Dokumentacja fotograficzna w takim przypadku jest indywidualnie weryfikowana przez Sędziego Głównego.

W przypadku powyższym, tj. braku lampionu lub perforatora, każdy z uczestników, który stwierdzi ten fakt jest zobowiązany powiadomić o nim organizatora – nr. Tel 792001291

Lampiony rozmieszczone będą w miejscach charakterystycznych, chociaż poszukiwanie niektórych może zająć trochę czasu. Lampionów nie ukrywamy, ale staramy się żeby choć część z nich nie była zlokalizowana w miejscach oczywistych. Poszczególne punkty zostaną omówione na odprawie technicznej.

Apelujemy do uczestników o poszanowanie własności prywatnej i nieporuszanie się po terenie, który może zostać przez biegaczy zniszczony – pola rolne. Zakazane jest przechodzenie przez ogrodzenia, a tym bardziej niszczenie ich.

Uczestnicy obowiązani są do respektowania zakazu wchodzenia na teren oznaczony „zakaz wstępu” zarówno w przypadku obiektów publicznych jak i prywatnych.

Punkty oznaczone, jako „KIWON” nie są umieszczone bezpośrednio na Kiwonach, ale w odległości do 10 m od nich. Wskazane KIWONY są własnością prywatną (PGNiG), a zbliżanie się do nich bezpośrednio na odległość mniejszą niż kilka metrów jest zabronione i niebezpieczne. Organizator nie przewiduje punktów stowarzyszonych.

Rezygnacja w czasie biegu

Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w biegu w pierwszej kolejności są ZOBOWIĄZANI powiadomić o tym organizatora telefonicznie. Przewidujemy możliwość zwiezienia Uczestników z trasy w zależności od posiadanych pojazdów. Koszt to 20 zł od osoby.  Wszyscy Uczestnicy, nawet rezygnujący w trakcie biegu i bez pełnej liczby punktów otrzymają medal i dyplom za udział w biegu.

Klasyfikacja

O zajętym przez uczestnika miejscu decydować będzie:

  • liczba potwierdzonych punktów kontrolnych (PK)
  • w przypadku potwierdzenia takiej samej ich liczby czas pokonania trasy

Przybycie na metę po godzinie jej zamknięcia (upływie limitu czasu) oznacza doliczanie punktów karnych w wymiarze 1 PK za każde rozpoczęte 10 min spóźnienia. W przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik będzie nieklasyfikowany.

 

Parametry tras:

TP50

18 PK

Odległość azymutalna 39 km

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 53 km .

Przewyższenia – ok. 1650 m

 

TP 20

7pk

Odległość azymutalna – 17km

Odległość wg wariantu optymalnego po mapie – 25 km

Przewyższenia 400 m

 

Szykują się więc trasy długie i urozmaicone. Wśród punktów kontrolnych kiwony, przydrożne krzyże, cmentarze wojenne i wiele innych. Będzie gdzie się zmęczyć i podziwiać piękne widoki.

Przedmioty komunikat techniczny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 

KOMUNIKAT EPIDEMIOLOGICZNY

 

– W wypadku wystąpienia u Uczestnika objawów infekcji górnych dróg oddechowych  organizator zaleca rezygnację z udziału w Maratonie

– Uczestnictwo w biegu jest niedopuszczalne w przypadku osób przebywających na kwarantannie.

– W bazie Rajdu, na terenie Szkoły Podstawowej w Lipinkach jak i placu szkolnym obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.

– Obowiązek zasłaniania nosa i ust obowiązuje podczas odprawy, startu biegu (biegów) jaki i w odległości 200 m od przekroczenia linii startu

– W bazie Rajdu, na terenie Szkoły Podstawowej w Lipinkach jak i placu szkolnym obowiązuje nakaz utrzymania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami – tj. 1,5 m.

– Zaleca się częste korzystanie ze środków do dezynfekcji (dostępnych w Bazie Rajdu).

 

 

Tomasz Duda

Sędzia główny/ Koordynator

Przedmioty komunikat epidemiologiczny stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.