KOMUNIKAT TECHNICZNY NR1

Maratonu na Orientację KIWON

Informacje ogólne

Po inspekcji w dniu wczorajszym, określamy aktualne warunki terenowe, jako znakomite. Błota niedużo, drogi ubite, pola i lasy wprost czekają na biegaczy. Pogoda na weekend zapowiada się dobrze – kilkanaście stopni Celsjusza, zachmurzenie, bez deszczu.

W okolicy znajduje się sporo sklepów – w Lipinkach, Rozdzielu, Pagorzynie, Bednarskim, Dzielcu, Cieklinie, Duląbce, jednak polecamy samowystarczalność i zaopatrzenie się w odpowiednie ilości wody i prowiantu.

Dojazd

Impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rozdzielu – Rozdziele 50a (gmina Lipinki, województwo małopolskie). Koordynaty GPS to – 49°38’31.8″N 21°17’29.9″E ( 49.642169, 21.291637 ).

Prosimy o kierowanie się na Gorlice, następnie drogą wojewódzką nr 993 na Duklę. W Rozdzielu skręcamy w drogę gminną na południe, przy znaku na „Wapienne”. Szkoła to żółty budynek z czerwonym dachem.

Poniżej przesyłamy mapy poglądowe, w razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami.

W razie potrzeby transportu na Rajd z okolicy do 20 km (np. z Gorlic) jest możliwość skorzystania z podwózki przez organizatora, w zależności od jego możliwości samochodowych. Cena to 20 zł od osoby.

Wpłaty, ubezpieczenie

Na uczestników oczekujemy od godz. 18:00 w piątek 15 września. Zapisy i wpłaty możliwe również w sobotę rano, bezpośrednio przed biegiem. UWAGA! Przy uiszczeniu opłaty po godzinie 20:00 w piątek nie zapewniamy ubezpieczenia NNW, które otrzymają wszyscy Uczestnicy zapisani do tego momentu. Powyższe konieczne jest ze względu na zakup ubezpieczenia imiennego dla każdego Uczestnika, które nie może być nabyte później niż dzień przed imprezą.

Nocleg, szkoła

Zapewniamy dwa noclegi w warunkach turystycznych na sali gimnastycznej, w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Koniecznym jest zabranie śpiworów i karimat. Szkoła nie jest na bieżąco użytkowana, a w konsekwencji i nieogrzewana. Na zewnątrz nie jest jeszcze ciepło, jednak osoby ciepłolubne powinny wziąć pod uwagę tą okoliczność. Prysznic jest, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Państwu ciepłą wodę.

Przed szkołą jest parking, niewielki, ale jakoś musimy się pomieścić .

Od piątku i godz. 18:00 do niedzieli rano baza będzie otwarta całą dobę. W razie problemów z wejściem na teren szkoły, prosimy o kontakt z organizatorem.

Posiłek

W sobotę rano Uczestnicy otrzymają poczęstunek energetyczny, dostępna będzie kawa i herbata. Po biegu zapewniamy ciepły posiłek.

Woda

Na trasie będą dwa punkty z wodą pitną. Docelowo jeden dla trasy 50 km i drugi dla trasy 20 km. 1 l na osobę. Ze względów oczywistych ich lokalizację podamy przy odprawie technicznej. Prosimy jednak, aby Uczestnicy korzystali z wody dostępnej na punkcie właściwym dla „swojej” trasy. Woda będzie dostępna w butelkach 5 l, więc prosimy, aby każdy zaopatrzył się w kubek, do którego będzie mógł przelać wodę.

Mapa

Mapa w skali 1:50 tys. Baza biegu oznaczona trójkątem, punkty numerowane i zakreślone okręgami, w dwóch kolorach. Kolor czerwony i niebieski.

WAŻNE – uczestnicy trasy TP 20 „zbierają” punkty koloru niebieskiego, uczestnicy trasy TP50 – punkty niebieskie i czerwone.

Droga wojewódzka nr 993 jest przekreślona czerwonymi krzyżami, tj. poruszanie się tą drogą jest zakazane dla uczestników biegu, pod rygorem dyskwalifikacji, Dopuszczalnym jest jedynie przekraczanie ww. trasy, ale nie bieganie wzdłuż drogi. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom biegu.

Impreza ma charakter scorelauf. Uczestnicy wybierają samodzielnie przebieg trasy. Koniecznym jest zebranie wszystkich punktów na trasie – 12 przy TP50 oraz 6 przy trasie TP20.

Punkty kontrolne

Każdy z punktów kontrolnych oznaczony jest charakterystycznym lampionem w kolorze czerwono – białym z elementem odblaskowym. Przy każdym lampionie będzie zamieszczony perforator, którym przebijamy odpowiednie pola oznaczone numerami, na karcie startowej. W razie braku lampionu, na punktach znajdą się również odpowiednie oznaczenia literowe, np. „XY” oraz kredka/flamaster odpowiedniego koloru. W wypadku gdyby lampion skradziono, na kacie startowej w odpowiednim punkcie należy spisać wskazany kod flamastrem.

W przypadku całkowitego braku lampionu, perforatora, kodu literowego i kredki/flamastra znalezienie punktu kontrolnego odbywa się za pomocą fotografii wykonanych przez uczestnika. Dokumentacja fotograficzna w takim przypadku jest indywidualnie weryfikowana przez Sędziego Głównego

Planujemy zamieszczać lampiony w miejscach łatwych do znalezienia, ale nie oczywistych, aby nie zachęcać miejscowych do ich ściągania. W przypadku, gdyby uczestnik zauważył dewastacje punktów kontrolnych proszony jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora.

Apelujemy do uczestników o poszanowanie własności prywatnej i nieporuszanie się po terenie, który może zostać przez biegaczy zniszczony – pola rolne. Zakazane jest przechodzenie przez ogrodzenia, a tym bardziej niszczenie ich.

Punkty oznaczone, jako „KIWON” nie są umieszczone bezpośrednio na Kiwonach, ale w odległości do 10 m od nich. Wskazane KIWONY są własnością prywatną (z tego o wiem PGNiG), a zbliżanie się do nich bezpośrednio na odległość mniejszą niż kilka metrów jest zabronione i niebezpieczne. Przy odprawie technicznej uczestnicy zostaną poinformowani nazwach Kiwonów, przy których umieszczone zostały punkty.

Organizator nie przewiduje punktów stowarzyszonych.

Czworonogi

W nawiązaniu do dotychczasowych pytań i uprzedzając kolejne odpowiadam – nie ma przeszkód, aby biec z czworonogiem. Nie pobieramy za to dodatkowych opłat, jednak nie przewidujemy oddzielnej kategorii.

Rezygnacja w czasie biegu

Zawodnicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w biegu w pierwszej kolejności są ZOBOWIĄZANI powiadomić o tym organizatora telefonicznie. Przewidujemy możliwość zwiezienia Uczestników z trasy w zależności od posiadanych pojazdów. Koszt to 20 zł od osoby. Wszyscy Uczestnicy, nawet rezygnujący w trakcie biegu i bez pełnej liczby punktów otrzymają medal i dyplom za udział w biegu.

Klasyfikacja

O zajętym przez uczestnika miejscu decydować będzie:

  • liczba potwierdzonych PK
  • w przypadku potwierdzenia takiej samej ich liczby czas pokonania trasy powiększony o kary czasowe

Przybycie na metę po godzinie jej zamknięcia (upływie limitu czasu) oznacza doliczanie kary czasowej w wysokości 10 godzin.

Za błędy popełnione na trasie przewiduje się kary czasowe, które doliczać się będzie do czasu pokonania trasy:

  • za brak każdego pkt. Kontrolnego – 3 h;
  • błędne oznaczenie punktu kontrolnego na karcie startowej – 30 min.

 

Tomasz Duda

Sędzia główny/ Koordynator

 

 

Przedmioty komunikat techniczny stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.