Program zawodów

 • 11 października 2019 (piątek)
  • od 18:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych, zakwaterowanie zawodników korzystających z noclegu
 • 12 października 2019 (sobota)
  • od 6:00- 7:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych;
  • 7:10 odprawa techniczna trasy TP50, wydanie map;
  • 07:30 start trasy pieszej TP50,
  • 08:30 odprawa techniczna trasy TP15, wydawanie map;
  • 09:00 start trasy TP15;
  • 10:00 – 20:00 przyjmowanie uczestników na mecie Maratonu;
  • 18:00 zamknięcie trasy TP15;
  • 19:00 dekoracja zwycięzców trasy TP15;
  • 19:30 zamknięcie trasy TP50;
  • 20:00 dekoracja zwycięzców trasy TP15
 • 13 października 2019 (niedziela)
  • 10:00 zamknięcie bazy zawodów

Planowana godzina startu może być z przyczyn organizacyjnych przesunięta o +/- 10 minut. W przypadku przesunięcia godziny startu limit czasu dla wszystkich tras liczy się od momentu faktycznego wystartowania uczestników na sygnał dany przez Organizatora.

Na wniosek przynajmniej 3 uczestników, którzy na danej trasie ukończyli zawody, Sędzia Główny Rajdu po konsultacji z Kierownikiem Rajdu może podjęć decyzję o przeprowadzeniu wcześniejszej dekoracji zwycięzców na danej trasie.